Categoriearchief: Geen categorie

Zondag 19 november – St. Cecilia muziekmiddag

22 november is de naamdag van de St. Cecilia (3e eeuw), de patroonheilige van de muzikanten, zangers en instrumentmakers én van onze dorpskerk.
Ook dit jaar willen wij de naamdag van ‘onze’ patroonheilige eren met een muziekmiddag.
Het wordt een muzikale middag met fluit, piano en het dorpskoor HAWAR.

Tijd: zondag 19 november 2023
Aanvang: 15.30 uur
Plaats: St. Ceciliakerk Lekkum
Toegang en een consumptie gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Donderdagavond 2 november – Allerzielen in Lekkum

Donderdag 2 november is het Allerzielen.
’s Avonds is in de Ceciliakerk van Lekkum een algemene herdenkingsbijeenkomst.

Wij staan dan stil bij hen die zijn overleden en met wie we ons nog altijd verbonden weten. Speciaal de mensen in Lekkum en Snakkerburen die afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven.
Iedereen die een dierbare mist is deze avond welkom in de dorpskerk. Er zijn bezinnende teksten, er klinkt muziek, er is stilte en iedereen krijgt de gelegenheid persoonlijk een kaars aan te steken voor een dierbare en/of een naam te noemen.

Tijdens deze bijeenkomst hopen we samen als mienskip troost te ervaren.
Welkom in de Ceciliakerk, aanvang 19.30 uur.

Midzomeravond bij ijsbaan Lekkum

Afgelopen woensdag verzamelde een groep enthousiaste dorpsbewoners zich bij de Lekkumer ijsbaan. Daar was op midzomeravond de presentatie van allerlei culturele ideeën in het kader van mienskip projekt Arcadia IIS.

Dorpsbelang, ijsbaanvereniging, kerk en school van Lekkum en Snakkerburen hebben hiervoor samen de Stichting Simmeriis Lekkum opgericht. De verzamelde ideeën werden in een prachtige zomeravondsfeer voorgesteld aan een enthousiast publiek. Sommigen hadden de maken met ijsbaan als bijzondere natuurplek en anderen als podium voor kleinschalige evenementen. Van Fortnite gamen met een vilten bal tot een dorpsorkest. Volgend cursusjaar pakt de school al het plan voor een verhalenproject op, waarbij schoolkinderen de ouderen van het dorp gaan interviewen over hun ervaringen met de ijsbaan vroeger. Komende nazomer zullen alle ideeën gebundeld worden en kunnen de dorpsbewoners in een online-enquête hun voorkeuren uitspreken.

Na de presentatie poseerde het bonte gezelschap ideeën inbrengers met een symbolisch zomerijsje bij de dorpsijsbaan.Foto: Maaike Felen


Info: SIMMERIIS | My Site (iisnocht.nl

Vlag weer in top op de kerk

Op koningsdag kon heel Lekkum het zien: de vlag in top op de toren van de St. Cecilia tsjerke. Vanwege de verscherpte Arbo-eisen was het de laatste jaren niet meer mogelijk om te vlaggen. Dit euvel is door de kerkrentmeesters opgepakt en de reparatieklus door de firma Van der Vegt was verleden week net geklaard. Jan Peter Meijer en Hielke Nienhuis klommen de trap op naar boven om de nieuwe aluminium mast uit het torenluik te steken en de driekleur te hijsen. Het was genieten om hem als vanouds weer feestelijk te zien wapperen tegen een strak blauwe hemel. Echt top!

 

Vier het leven – Pasen 2023

In deze Goede Vrijdagviering staan we stil, luisteren en herdenken we dat Jezus aan het kruis gestorven is.

Zo bracht Jezus hoop waar wanhoop heerste, liefde waar haat woekerde, vreugde waar droefheid was, geloof waar getwijfeld werd en licht waar duisternis was.

Het kruis is zo veel meer dan alleen een symbool van lijden. Het is ook en bovenal een getuigenis van hoop en toekomst. Van liefde, Jezus heeft zijn geloofsvertrouwen in God de Vader nooit losgelaten. God heeft Jezus nooit losgelaten.

Daarom willen we Zijn kruis huldigen, als dankbaarheid voor Jezus’ liefde en trouw.
Zo brengen we hulde aan de Heer, die gestorven is omdat Hij trouw was aan Zijn Vader en aan Zijn verlangen naar een betere en liefdevollere samenleving  ten einde toe.

 

Delen van wat je hebt – woensdag 5 april 2023

Dit jaar vallen de Ramadan en de christelijke vastentijd voor Pasen voor een deel samen. Zeker deze dagen van de Goede of Stille Week voor Pasen.

Voor christenen en moslims is de vastenperiode een tijd om solidair te zijn met wie het moeilijk heeft. Tijdens deze gezamenlijke vastentijd worden we uitgenodigd om ons open te stellen voor de wereld en zeker de meest kwetsbaren van onze maatschappij.

Vanuit de kerk in Lekkum past het daarom om juist in deze periode een inzamelingsactie te houden voor de Leeuwarder voedselbank. Samen met de prof. Wassenberghskoalle hebben wij iedereen gevraagd om houdbare etenswaren mee te nemen. Vandaag hebben de kinderen die mee naar school genomen en naar de kerk gebracht.

De vastentijd is zo niet alleen een tijd waarin we meer aandacht mogen hebben onszelf en onze (eet)gewoontes en onze bezinning op het leven. Het is zo ook een periode waarin we concreet iets kunnen doen voor anderen, namelijk door al deze producten te doneren voor de Voedselbank.

Op de woensdag voor Pasen brachten de kinderen van de Wassenberghskoalle zelf met hun ingezamelde etenswaren naar de kerk (zie foto). Later brachten veel dorpsbewoners ook nog spullen naar de kerk. Namens de mensen van de voedselbank: grote dank hiervoor!

Met deze opbrengst hebben we het mogelijk gemaakt dat een aantal mensen in Leeuwarden een mooi Paasfeest mochten beleven.

 

Kerstavond viering Ceciliakerk

Na twee jaren pandemie en lockdown is het dit jaar weer mogelijk samen Kersfeest te vieren in onze kerk.
De Protestantse gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd is daarom blij dat er weer een Kerstavonddienst zal zijn in onze Ceciliakerk.
Voorganger is ds. Gerben Hoogterp en organist/pianist Henk Zandstra.
Met medewerking van een adhoc koor o.l.v. Jinke Lyklema.
Aanvang: zaterdagavond 24 december om 21.00 uur.

Terugblik Cecilia muziekmiddag

We mogen terugkijken op een prachtige muziekmiddag in onze Sint Ceciliakerk op zondag 20 november in onze kerk.
In een bijzonder goede sfeer hebben we genoten van drie verschillende muziekgroepen (fluitensemble Kwint, vrouwenzanggroep Aeode en dorpenkoor Hawar).
Samen zorgden zij voor een boeiende en kleurrijke muzikale mix. Ook vertelde dominee Gerben Hoogterp over Sint Cecilia. Klik hier voor het verhaal van Cecilia.

 

Sint Cecilia muziekmiddag

22 november is de naamdag van de St. Cecilia (3e eeuw), de patroonheilige van de muzikanten, zangers en instrumentmakers én van onze dorpskerk.
Dit jaar pakken wij de gewoonte van voor de coronatijd weer op met een speciale muziekmiddag.
Met medewerking van dorpskoor Hawar, fluitensemble Kwint en vrouwenzangkoor Aeode houden wij een mooie muzikale middag en willen wij de naam van onze dorpskerk eer aan doen.

Tijd: zondag 20 november
Aanvang: 15.30 uur
Plaats: St. Ceciliakerk Lekkum
Toegang en een consumptie gratis
(Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld)

WOENSDAGAVOND 2 NOVEMBER – ALLE ZIELEN

Op 2 november vieren wij Allerzielen, de dag waarop wij in de eeuwenoude traditie van de
kerk diegenen herdenken die ons in leven en geloven zijn voorgegaan. Daarom gedenken
wij op woensdagavond 2 november in de Ceciliakerk van Lekkum zij die zijn overleden en
met wie we ons nog altijd verbonden weten. Dat betreft degenen die recentelijk in het
afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven. Iedereen die een
dierbare moet missen is deze avond welkom in de kerk om daar bij stil te staan.

Bewuster leven
Stil staan bij de sterfelijkheid van onszelf en onze naaste is een appèl om bewuster te leven.
Het verhoogt onze levenskwaliteit. Wij beseffen de waarde van ons leven en dat van
anderen dan des te meer. Ook versterkt het onze verbondenheid met al de mensen die het
moeilijk hebben: zoals zij die in ongewilde armoede leven, op de vlucht zijn, in oorlog
verkeren of geestelijk of lichamelijk ziek zijn.
Daarom staan wij woensdag 2 november in Lekkum stil op de avond van Allerzielen.
Iedereen is van harte welkom! De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Voorganger is ds. Gerben Hoogterp. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Henk
Zandstra.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is. 

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
(Lied 731, Vergeet niet hoe wij heten)