Donderdagavond 2 november – Allerzielen in Lekkum

Donderdag 2 november is het Allerzielen.
’s Avonds is in de Ceciliakerk van Lekkum een algemene herdenkingsbijeenkomst.

Wij staan dan stil bij hen die zijn overleden en met wie we ons nog altijd verbonden weten. Speciaal de mensen in Lekkum en Snakkerburen die afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven.
Iedereen die een dierbare mist is deze avond welkom in de dorpskerk. Er zijn bezinnende teksten, er klinkt muziek, er is stilte en iedereen krijgt de gelegenheid persoonlijk een kaars aan te steken voor een dierbare en/of een naam te noemen.

Tijdens deze bijeenkomst hopen we samen als mienskip troost te ervaren.
Welkom in de Ceciliakerk, aanvang 19.30 uur.