Gemeenteberaad

Gedurende de afgelopen zijn we als kerkenraad zo goed en zo kwaad als dat ging doorgegaan met ons werk: Zo is het beleidsplan voor de komende jaren klaar en hebben we een profielschets van de gemeente en van de te beroepen predikant opgesteld. Ook ligt er inmiddels een voorstel voor de samenstelling van een beroepingscommissie. We leggen u dat allemaal graag voor in een gemeenteberaad.

Eerder was sprake van een gemeenteberaad komende zondag 14 juni, na de kerkdienst. De coronamaatregelen maken het op dit moment nog niet goed mogelijk een uitgebreid  gemeenteberaad te houden. Zo mogen we geen lunch serveren en moet het gebruik van het toilet tot een minimum worden beperkt. Vandaar dat we besloten hebben het beraad in twee fasen te splitsen : een digitaal gedeelte en een live gedeelte. Maandag 15 juni versturen we het beleidsplan, de profielschets van de gemeente en de profielschets waar de straks te beroepen predikant aan moet voldoen. U kunt daar dan tot woensdag 24 juni via de mail op reageren en vragen bij stellen. Eventuele vragen en opmerkingen worden dan op zondag 28 juni na de dienst in een kort live beraad besproken.

Ook kan dan een beroepingscommissie worden samengesteld die dan na de zomervakantie aan de slag kan.