Goede week in Lekkum

Deze week in de Ceciliakerk een Paascyclus van vier diensten rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Op de foto’s het gelegenheidskoor o.l.v. Foppe Reitsma tijdens de dienst op Goede Vrijdag.

Zondag op Paasmorgen zal het koor weer zingen.
Zaterdagavond is er een Paaswake waarin wij de komst van het licht vieren van de opgestane Christus met de nieuwe Paaskaars en het verhaal van de uitweg uit Egypte dwars door het water van zee.

We zingen dan lied 637: