Levensboom in Snakkerburen en openluchtdienst 22 mei 2022

Levensboom in Snakkerburen

Snakkerburen is vanouds een groene plek met veel tuinderijen. Bekend is de Doarpstún, die eerder de naam Hof van Eeden had. Deze paradijselijke naam verwijst naar de plek aan de Dokkumer Ee én naar de tuin van Adam en Eva in het Bijbelse scheppingsverhaal.

In het kader het ‘wandelende bos’ van Arcadia Bosk zal een nijsgjirrige fruitboom uit Snakkerburen zaterdag 21 mei naar het Bosk wandelen, samen met kinderen van de prof. Wassenberghskoalle van Lekkum. Met hulp van ’t Stalhûs wordt onze boom naar het plein voor de Bonifatiuskerk in de stad gebracht. Daarna wordt de boom – die vandaag versierd is door kinderen van de prof. Wassenberghskoalle – geheel in stijl in een originele houten bak en met een pompwagen van Arcadia Bosk naar het Bosk gebracht. Wil jij / Wilt u meewandelen of zelfs meeduwen kom dan om 11.00 uur naar de Bonifatiuskerk. We wandelen met de versierde fruitboom onder begeleiding van verkeersregelaars van de gemeente de volgende route: Bonifatiusplein-Voorstreek-Tuinen-Tweebaksmarkt-Blokhuisplein-Beursplein.

Na de ontmoeting met het Bosk zal deze Snakkerbuurster boom voor altijd veranderen in een Levensboom, symbool van de mienskip.

Openluchtdienst op de Doarpstún

Zondag 22 mei a.s. is de dienst niet in de kerk maar op de doarpstún in Snakkerburen.      Het wordt een laagdrempelige dienst voor jong en oud met heel veel muziek. Thema is de Levensboom uit de Bijbelverhalen van Genesis en Openbaring. Ook onze nijsgjirrige fruitboom wordt een Levensboom. Dat past bij het concept van Arcadia Bosk: als bomen kunnen wandelen, kunnen mensen veranderen. Aan het eind van de viering zullen we de boom planten op de tún.

Aan deze viering werken verder mee dorpskoor Hawar en band As Nij. Voorgangers zijn dominee Gerben Hoogterp en dominee Trees van Montfoort (auteur van het boek ‘Groene Theologie’). De Snakkerbuurder doarpsdichter Henk Dillerop draagt een speciaal hiervoor geschreven gedicht voor. De dienst begint om 11.00 uur.

Na de dienst is er koffie/thee/limonade en gelegenheid samen te lunchen (neem hiervoor zelf iets mee).

Dialoogbijeenkomst over voedsel – samen eten, samen delen

Aansluitend aan de dienst is er in het kader van ‘Geloven in Leeuwarden’ om 12.30 uur ook op de tún een dialoogbijeenkomst over voedsel – samen eten, samen delen. Met korte inleidingen van Theo van der Molen, initiatiefnemer van de Doarpstún, Korrie Hoekstra, docent Van Hall Larenstein en coördinator van de minor Feeding our Planet en Trees van Montfoort, schrijver van het boek ‘Groene Theologie’.

Doel is een interessante en open groepsdialoog waarin we samen zoeken naar elementen van een nieuw verhaal over voeding en voedsel.