Lezing en dialoog: Wat hebben de wandelende bomen ons geleerd over de schepping?

Zondag 31 juli is de afsluitende bijeenkomst van de lezingen en dialoogbijeenkomsten in het kader van Arcadia BOSK met Trees van Montfoort.

In het kader van Arcadia BOSK organiseerden de Leeuwarder kerken deze zomer een reeks van lezingen, dialoog-bijeenkomsten, kerkdiensten en tentoonstellingen. Bij de klimaatthema’s van circulaire economie, energietransitie en noodzakelijke biodiversiteit zijn de maatschappelijke vragen en oplossingen ook belicht vanuit de Bijbelse en spirituele perspectieven. De mensen maken samen met de dieren en de vissen, de bomen en planten deel uit van de grote schepping en hebben dus ook verantwoordelijkheid voor alles in de natuur, water en land, lucht en stikstof.

Datum: zondag 31 juli
Tijd: 15.00 – 17.00 uur
Plaats: Doopsgezinde Kerk, Wirdumerdijk 18
Opgave niet nodig, entree is vrij, collecte na afloop