Reglement begraafplaats

Het reglement van de begraafplaatsen van Lekkum en Miedum is gebaseerd op het modelreglement van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Het reglement is in september 2017 opnieuw vastgesteld.

U kunt het reglement hier lezen.

Reglement Begraafplaats september 2017