Samenstelling Kerkenraad en colleges

Kerkenraad:
Voorzitter: Ria Kamminga (diaken)
Scriba: Alie Buikema (ouderling-kerkrentmeester)
Marja Nienhuis (ouderling-kerkrentmeester)
Theun Brinksma (diaken)
Ytsje Noordenbos (diaken)
Gerben Hoogterp (predikant)

College van Kerkrenmeesters:
Voorzitter: Gjalt van Houten
Secretaris: Laura van Staaveren
Penningmeester: Marja Nienhuis (ouderling-kerkrentmeester)
Algemeen: Alie Buikema (ouderling-kerkrentmeester)

College van diakenen:
Voorzitter: Ria Kamminga
Secretaris: Ytsje Noordenbos
Penningmeester: Elsa Nienhuis
Algemeen: Theun Brinksma

Administratie begraafplaats:
Rolf Westerveld