Video – ontmoetingen

Nu we naast kerkdiensten ook geen andere bijeenkomsten zoals groot – huisbezoeken organiseren. Wij bieden u daarom aan mee te doen aan een video – bijeenkomst, als het ware een groot – huisbezoek online. We kunnen dan met elkaar uitwisselen hoe we de afgelopen tijd beleefd hebben en hoe we aankijken tegen de periode met versoepelingen die voor ons ligt en tegen de risico’s die dat met zich meebrengt. Per keer kunnen maximaal acht personen deelnemen. Eén van de predikanten heeft de leiding van het gesprek U kunt om te beginnen kiezen uit twee data: donderdagavond 14 mei en dinsdagavond 19 mei. Beide keren om 20.00 uur. Deelnemers ontvangen een kwartier voor aanvang via de mail of via een app een link waarmee ze op hun computer op de bijeenkomst kunnen inloggen. We maken daarbij gebruik van skipe, maar u hoeft dat niet op uw computer te installeren; opgave graag zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor woensdag 13 mei via terlouwadri@gmail.com