Vier het leven – Pasen 2023

In deze Goede Vrijdagviering staan we stil, luisteren en herdenken we dat Jezus aan het kruis gestorven is.

Zo bracht Jezus hoop waar wanhoop heerste, liefde waar haat woekerde, vreugde waar droefheid was, geloof waar getwijfeld werd en licht waar duisternis was.

Het kruis is zo veel meer dan alleen een symbool van lijden. Het is ook en bovenal een getuigenis van hoop en toekomst. Van liefde, Jezus heeft zijn geloofsvertrouwen in God de Vader nooit losgelaten. God heeft Jezus nooit losgelaten.

Daarom willen we Zijn kruis huldigen, als dankbaarheid voor Jezus’ liefde en trouw.
Zo brengen we hulde aan de Heer, die gestorven is omdat Hij trouw was aan Zijn Vader en aan Zijn verlangen naar een betere en liefdevollere samenleving  ten einde toe.