WOENSDAGAVOND 2 NOVEMBER – ALLE ZIELEN

Op 2 november vieren wij Allerzielen, de dag waarop wij in de eeuwenoude traditie van de
kerk diegenen herdenken die ons in leven en geloven zijn voorgegaan. Daarom gedenken
wij op woensdagavond 2 november in de Ceciliakerk van Lekkum zij die zijn overleden en
met wie we ons nog altijd verbonden weten. Dat betreft degenen die recentelijk in het
afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven. Iedereen die een
dierbare moet missen is deze avond welkom in de kerk om daar bij stil te staan.

Bewuster leven
Stil staan bij de sterfelijkheid van onszelf en onze naaste is een appèl om bewuster te leven.
Het verhoogt onze levenskwaliteit. Wij beseffen de waarde van ons leven en dat van
anderen dan des te meer. Ook versterkt het onze verbondenheid met al de mensen die het
moeilijk hebben: zoals zij die in ongewilde armoede leven, op de vlucht zijn, in oorlog
verkeren of geestelijk of lichamelijk ziek zijn.
Daarom staan wij woensdag 2 november in Lekkum stil op de avond van Allerzielen.
Iedereen is van harte welkom! De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een
uur. Voorganger is ds. Gerben Hoogterp. De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Henk
Zandstra.

Zij raken niet vergeten
die over zijn gegaan
tot U, want in uw heden
bewaart Gij hun bestaan.
Hun namen zijn verzekerd
in uw gedachtenis,
Gij zult ze blijven spreken
tot die dag aan zal breken
waarop het wachten is. 

Vergeet niet hoe wij heten,
wij heten naar uw naam.
Uit duizenden gebeden
stelt zich uw eenvoud saam.
Want zo zijt Gij gebroken,
gelijk het ene licht,
van naam tot naam gesproken,
van dag tot dag ontloken,
zo zien wij uw gezicht.
(Lied 731, Vergeet niet hoe wij heten)