Zondag 1 november 20.00 uur – Avond voor alle zielen

Zondagavond 1 november 20.00 uur is bij ons in de kerk de viering van de Avond voor alle Zielen. We herdenken dan met de nabestaanden degenen die in het afgelopen jaar in onze dorpen gestorven zijn; daarnaast hen die tot een veel bredere kring behoorden en met wie iemand van ons zich persoonlijk verbonden voelde en die ons kortere of langere tijd geleden ontvallen is. Uit de kring van nabestaanden van de dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden komen 9 mensen. Dat betekent dat er – ondanks het beperkt aantal mensen dat we kunnen ontvangen in coronatijd (30) – ook voor jullie nog ruim plek is. Om zelf iemand te gedenken of om met je aanwezigheid anderen te steunen. Van harte welkom dus.