Zondag 23 augustus weer kerkdienst

De scholen zijn weer begonnen en ook voor onze kerkelijke gemeente is de zomerstop voorbij. Komende zondag is er weer dienst.

Coronamaatregelen
We kunnen onze dienst verantwoord houden, mits we ons aan de 1,5 meter houden. We hebben nagegaan of het mogelijk is om gezamenlijk te kunnen zingen en dit blijkt beperkt mogelijk te zijn, als we niet meer dan 10 minuten per dienst samen zingen. We vinden het fijn dat we in beperkte mate weer kunnen gaan zingen.

Verder is het van belang dat we ons aan het protocol houden:
1. Bij klachten thuis blijven
2. Handen ontsmetten bij binnenkomst
3. Aanwijzingen van de kerkenraadsleden volgen die je naar je plek begeleiden.

Van harte welkom
De twee diensten voor de zomer waren goed bezocht en we waren blij elkaar weer te kunnen ontmoeten. Fijn dat we wat toen is ingezet kunnen voortzetten.

De dienst begint om 11.00 uur; ds. Adri Terlouw is voorganger en Liuwe van der Meer bespeelt het orgel.

Startzondag
Onze startzondag is op 6 september. We hopen op goed weer, want dan kunnen we die houden op de dorpstuin van Snakkerburen. Thema is ‘Een zomer anders dan anders’.

Graag tot zondag.