Begraafplaats

Zowel rondom de kerk van Lekkum, als achter de toren van Miedum ligt een begraafplaats. Beide zijn ons eigendom en vallen onder ons beheer. In Snakkerburen bevindt zich nog het drenkelingenkerkhof van de gemeente Leeuwarden aan wie wij de grond verpachten.

Op het kerkhof te Lekkum liggen enkele honderden graven. Het kerkhof ligt redelijk vol, maar er zijn voorlopig nog voldoende graven beschikbaar. Het aantal begrafenissen ligt tussen de vijf en tien per jaar.

Onderhoud
Het onderhoud van beide kerkhoven is in eigen beheer en behoort tot het takenpakket van de koster. Voor grotere klussen wordt er incidenteel externe hulp ingehuurd. Het kerkhof te Lekkum heeft last van verzakkingen, waardoor er kuilen en verschuivingen van graven en grafstenen kunnen ontstaan. Periodiek worden grafmonumenten verwijderd en verzakkingen aangevuld met grond.

De administratie van de begraafplaats is sinds enige tijd overgezet naar de computer. Hierdoor kunnen graven en personen makkelijker worden opgezocht. De administratie is hierdoor eenvoudiger en sneller geworden.