Diensten

Overzicht van de diensten in 2024:

Zondag 5 mei om 10.30 uur in de Waalse Kerk in Leeuwarden
Gezamenlijke dienst met de Oecumenische Basisgemeente Leeuwarden 
in de Waalse Kerk, Grote Kerkstraat 222 te Leeuwarden.

Zondag 19 mei om 10.30 uur – Pinksteren
Voorganger: ds. Hinke Post-Knol
Organist: Henk Zandstra

Zondag 9 juni om 11.00 uur (! let op afwijkend tijdstip!)
Voorganger: ds. Wiebrig de Boer-Romkema (PG Camminghaburen)
Organist: Henk Zandstra

Zondag 23 juni om 10.30 uur 
Voorganger: ds. Gerben Hoogterp
Organist: Lucas Wiersema

Zomerreces tot begin september

Naast onze eigen diensten van onze Protestante Gemeente, zijn er maandelijks diensten van de Oud Katholieke kerk. Meer informatie vindt u op de website