PKN

PKN staat voor Protestantse Kerk in Nederland, waar ongeveer 2 miljoen leden onder vallen. Dit is zo’n12% van de bevolking en deze zijn verdeeld over 1604 gemeenten, oftewel plaatselijke kerken. De Protestantse Kerk in Nederland is nog vrij jong. Op 1 mei 2004 verenigden de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederlanden en de Evangelisch-Lutherse Kerk zich officieel tot de Protestantse Kerk. Ook de kerk van Lekkum heeft zich verenigd bij de PKN.

Het logo van de Protestantse Kerk bestaat uit een kruis, een duif en een cirkel. Dit zijn drie oude christelijke symbolen, die verwijzen naar de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Het motto van de Protestantse Kerk is ‘Geloof, Hoop, Liefde’. Dit motto maakt de boodschap van de Protestantse Kerk nog eens extra duidelijk. Het is namelijk het slotakkoord van het Hooglied van Paulus.

Logo PKN

Logo PKN

Het ledenaantal van de Protestantse Kerk is dalende. Wat opvalt in de leeftijdsopbouw van de kerk, is dat deze duidelijk is vergrijst ten opzichte van de Nederlandse bevolking. Vooral in de leeftijdsgroep 65 tot 69 jaar, is een piek zichtbaar. De leeftijdsgroepen tussen de 20 en 44 jaar, zijn ondervertegenwoordigd in de kerk. Toch is deze ‘dip’ ook zichtbaar in de landelijke bevolking, waar deze ‘middengeneratie’ minder prominent aanwezig is.

Wilt u meer weten over de PKN? Dan verwijzen we u graag door naar de website van de Protestantse Kerk.