Annulering: Zondag 21 januari themadienst over Bob Dylan

Helaas gaat de themadienst over Bob Dylan wegens omstandigheden niet door.
In plaats daarvan is er een gewone kerkdienst die om 11.00 uur begint.
Voorganger: ds. Siebe Sijtsma
Organist: Henk Zandstra

 

Themadienst Bob Dylan

Wij kennen Bob Dylan vooral als protestzanger. Maar religie loopt als een rode draad door zijn de songs. Veel van zijn teksten bevatten verwijzingen naar de Bijbel. Met de vragen die hij stelt ‘klopt hij op de hemelpoort’…

Naar aanleiding hiervan hebben dominee Siebe Sijtsema en de muzikanten Roelof Reineman en Piet Kok een speciale themadienst ontwikkeld, waarin wordt ingegaan op de rol van religie in de songs van Bob Dylan. Deze dienst duurt ongeveer een uur waarin Siebe ingaat op de teksten van de liedjes en Roelof en Piet dit illustreren door de songs te zingen en te spelen. Meezingen kan ook want een groot aantal van de liedjes leent zich daar uitstekend voor.

Iedereen is van harte welkom bij deze speciale kerkdienst op zondagmorgen 21 januari, aanvang 11.00 uur (!). Toegang is gratis, wel is er een collecte. Na afloop drinken we samen koffie en thee.

Kerstavond in kerk Lekkum

Samen Kerstfeest vieren als een beleving van zingeving en verbondenheid. Ook dit jaar is dit weer mogelijk in de St. Ceciliakerk van Lekkum.
Samen zoeken wij positiviteit, juist nu in een tijd van onrust, polarisatie en oorlogsgeweld. Het oeroude Kerstevangelie als een boodschap van hoop en vertrouwen.
We zingen veel bekende liederen, soms in een nieuw jasje, soms in het Fries. Met een authentieke kerstoverdenking. Na afloop willen we elkaar onder het genot van chocolademelk, glühwein en kerstbrood vrede en een gelukkig Kerstfeest toewensen.

De Protestantse gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd nodigt iedereen daarom uit voor een Kerstavonddienst op zondag 24 december in de Lekkumer dorpskerk.
Aanvang 21:00 uur
Voorganger: ds. Gerben Hoogterp
Organist/pianist: Henk Zandstra
Met medewerking van een adhoc koor o.l.v. Jinke Lyklema.

Zondag 19 november – St. Cecilia muziekmiddag

22 november is de naamdag van de St. Cecilia (3e eeuw), de patroonheilige van de muzikanten, zangers en instrumentmakers én van onze dorpskerk.
Ook dit jaar willen wij de naamdag van ‘onze’ patroonheilige eren met een muziekmiddag.
Het wordt een muzikale middag met fluit, piano en het dorpskoor HAWAR.

Tijd: zondag 19 november 2023
Aanvang: 15.30 uur
Plaats: St. Ceciliakerk Lekkum
Toegang en een consumptie gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld

Donderdagavond 2 november – Allerzielen in Lekkum

Donderdag 2 november is het Allerzielen.
’s Avonds is in de Ceciliakerk van Lekkum een algemene herdenkingsbijeenkomst.

Wij staan dan stil bij hen die zijn overleden en met wie we ons nog altijd verbonden weten. Speciaal de mensen in Lekkum en Snakkerburen die afgelopen jaar zijn overleden, maar ook zij die eerder zijn gestorven.
Iedereen die een dierbare mist is deze avond welkom in de dorpskerk. Er zijn bezinnende teksten, er klinkt muziek, er is stilte en iedereen krijgt de gelegenheid persoonlijk een kaars aan te steken voor een dierbare en/of een naam te noemen.

Tijdens deze bijeenkomst hopen we samen als mienskip troost te ervaren.
Welkom in de Ceciliakerk, aanvang 19.30 uur.

Midzomeravond bij ijsbaan Lekkum

Afgelopen woensdag verzamelde een groep enthousiaste dorpsbewoners zich bij de Lekkumer ijsbaan. Daar was op midzomeravond de presentatie van allerlei culturele ideeën in het kader van mienskip projekt Arcadia IIS.

Dorpsbelang, ijsbaanvereniging, kerk en school van Lekkum en Snakkerburen hebben hiervoor samen de Stichting Simmeriis Lekkum opgericht. De verzamelde ideeën werden in een prachtige zomeravondsfeer voorgesteld aan een enthousiast publiek. Sommigen hadden de maken met ijsbaan als bijzondere natuurplek en anderen als podium voor kleinschalige evenementen. Van Fortnite gamen met een vilten bal tot een dorpsorkest. Volgend cursusjaar pakt de school al het plan voor een verhalenproject op, waarbij schoolkinderen de ouderen van het dorp gaan interviewen over hun ervaringen met de ijsbaan vroeger. Komende nazomer zullen alle ideeën gebundeld worden en kunnen de dorpsbewoners in een online-enquête hun voorkeuren uitspreken.

Na de presentatie poseerde het bonte gezelschap ideeën inbrengers met een symbolisch zomerijsje bij de dorpsijsbaan.Foto: Maaike Felen


Info: SIMMERIIS | My Site (iisnocht.nl

Vlag weer in top op de kerk

Op koningsdag kon heel Lekkum het zien: de vlag in top op de toren van de St. Cecilia tsjerke. Vanwege de verscherpte Arbo-eisen was het de laatste jaren niet meer mogelijk om te vlaggen. Dit euvel is door de kerkrentmeesters opgepakt en de reparatieklus door de firma Van der Vegt was verleden week net geklaard. Jan Peter Meijer en Hielke Nienhuis klommen de trap op naar boven om de nieuwe aluminium mast uit het torenluik te steken en de driekleur te hijsen. Het was genieten om hem als vanouds weer feestelijk te zien wapperen tegen een strak blauwe hemel. Echt top!

 

Vier het leven – Pasen 2023

In deze Goede Vrijdagviering staan we stil, luisteren en herdenken we dat Jezus aan het kruis gestorven is.

Zo bracht Jezus hoop waar wanhoop heerste, liefde waar haat woekerde, vreugde waar droefheid was, geloof waar getwijfeld werd en licht waar duisternis was.

Het kruis is zo veel meer dan alleen een symbool van lijden. Het is ook en bovenal een getuigenis van hoop en toekomst. Van liefde, Jezus heeft zijn geloofsvertrouwen in God de Vader nooit losgelaten. God heeft Jezus nooit losgelaten.

Daarom willen we Zijn kruis huldigen, als dankbaarheid voor Jezus’ liefde en trouw.
Zo brengen we hulde aan de Heer, die gestorven is omdat Hij trouw was aan Zijn Vader en aan Zijn verlangen naar een betere en liefdevollere samenleving  ten einde toe.

 

Delen van wat je hebt – woensdag 5 april 2023

Dit jaar vallen de Ramadan en de christelijke vastentijd voor Pasen voor een deel samen. Zeker deze dagen van de Goede of Stille Week voor Pasen.

Voor christenen en moslims is de vastenperiode een tijd om solidair te zijn met wie het moeilijk heeft. Tijdens deze gezamenlijke vastentijd worden we uitgenodigd om ons open te stellen voor de wereld en zeker de meest kwetsbaren van onze maatschappij.

Vanuit de kerk in Lekkum past het daarom om juist in deze periode een inzamelingsactie te houden voor de Leeuwarder voedselbank. Samen met de prof. Wassenberghskoalle hebben wij iedereen gevraagd om houdbare etenswaren mee te nemen. Vandaag hebben de kinderen die mee naar school genomen en naar de kerk gebracht.

De vastentijd is zo niet alleen een tijd waarin we meer aandacht mogen hebben onszelf en onze (eet)gewoontes en onze bezinning op het leven. Het is zo ook een periode waarin we concreet iets kunnen doen voor anderen, namelijk door al deze producten te doneren voor de Voedselbank.

Op de woensdag voor Pasen brachten de kinderen van de Wassenberghskoalle zelf met hun ingezamelde etenswaren naar de kerk (zie foto). Later brachten veel dorpsbewoners ook nog spullen naar de kerk. Namens de mensen van de voedselbank: grote dank hiervoor!

Met deze opbrengst hebben we het mogelijk gemaakt dat een aantal mensen in Leeuwarden een mooi Paasfeest mochten beleven.

 

Kerstavond viering Ceciliakerk

Na twee jaren pandemie en lockdown is het dit jaar weer mogelijk samen Kersfeest te vieren in onze kerk.
De Protestantse gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd is daarom blij dat er weer een Kerstavonddienst zal zijn in onze Ceciliakerk.
Voorganger is ds. Gerben Hoogterp en organist/pianist Henk Zandstra.
Met medewerking van een adhoc koor o.l.v. Jinke Lyklema.
Aanvang: zaterdagavond 24 december om 21.00 uur.

Terugblik Cecilia muziekmiddag

We mogen terugkijken op een prachtige muziekmiddag in onze Sint Ceciliakerk op zondag 20 november in onze kerk.
In een bijzonder goede sfeer hebben we genoten van drie verschillende muziekgroepen (fluitensemble Kwint, vrouwenzanggroep Aeode en dorpenkoor Hawar).
Samen zorgden zij voor een boeiende en kleurrijke muzikale mix. Ook vertelde dominee Gerben Hoogterp over Sint Cecilia. Klik hier voor het verhaal van Cecilia.