Pasen in Lekkum

Op deze stralende zondagmorgen komen wij bij elkaar in de Ceciliakerk vol met bloemen.
Het is Pasen en het is na twee jaar weer mogelijk het Paasfeest samen te vieren,
aan één tafel, samen zingen, koffiedrinken en Paasbrood eten.

Goede week in Lekkum

Deze week in de Ceciliakerk een Paascyclus van vier diensten rond het lijden, sterven en opstaan van Jezus.

Op de foto’s het gelegenheidskoor o.l.v. Foppe Reitsma tijdens de dienst op Goede Vrijdag.

Zondag op Paasmorgen zal het koor weer zingen.
Zaterdagavond is er een Paaswake waarin wij de komst van het licht vieren van de opgestane Christus met de nieuwe Paaskaars en het verhaal van de uitweg uit Egypte dwars door het water van zee.

We zingen dan lied 637:

 

Terugblik inzamelingsactie Oekraïne

Na het bekend worden van de catastrofe in Oekraïne is de kerkenraad begonnen met een inzamelingsactie. Via de sociale media hebben we er bekendheid aan gegeven. In eerste instantie waren we nog wat onzeker of er wel voldoende ingebracht zou worden, maar wat er allemaal binnengebracht is, overtrof onze stoutste verwachtingen. De uren, dat de kerk hiervoor open was, was het een komen en gaan van bezoekers met tassen vol kleding, schoenen, slaapzakken, dekens en persoonlijke verzorgingsartikelen.

We merkten dat mensen het mooi vonden om daadwerkelijk wat te kunnen doen in deze onzekere en schrijnende situatie. Niet alleen werd er veel ingebracht, er was ook gelegenheid om een praatje te maken over wat een ieder zoal bezig houdt. Dit is ook waar we als kerk voor willen staan, een plek van bezinning en hulp bieden daar waar nodig is.

Afgelopen vrijdag 4 maart hebben medewerkers van Welcome to the Village de spullen naar de Zwettestraat gebracht, waar hun kantoor gevestigd is. Vandaar gaat het naar Nijmegen en wordt het overgedragen aan Oekraïners die in Nederland wonen. Zij brengen de spullen naar de Oekraïne. Ook komende week gaan de spullen, die de laatste dagen nog ingezameld zijn, die kant op. We hopen en gaan ervan uit dat het een goeie bestemming krijgt.

Voorlopig stoppen we met de inzamelen, maar mocht blijken dat er nog behoefte is aan goederen of voedsel of dat er andere acties gevraagd worden, dan zullen we daar ongetwijfeld gehoor aan geven.

Zonder uw hulp en vrijgevigheid was deze actie nooit zo’n groot succes geworden. Daarvoor onze hartelijke dank.

Namens de kerkenraad,
Alie Buikema en Ytsje Noordenbos

Inzamelingsactie voor hulp aan Oekraïne (1 t/m 5 maart)

Ook in onze dorpen willen we bijdragen aan de hulp voor Oekraïne.
We willen goederen inzamelen, die we naar een verzamelpunt zullen brengen, vanwaar ze worden getransporteerd naar Oekraïne.

Er is  vooral behoefte aan warme schone kleren, schoeisel, mutsen, slaapzakken en luiers.

Heeft u nog iets over?
Dan kunt u deze de komende dagen inleveren in de kerk van Lekkum.
Alle beetjes helpen nu voor de inwoners van Oekraïne.

Inleverdata en tijdstippen:
Dinsdag t/m vrijdag (1 t/m 4 maart) van 16.00-17.00 uur
Zaterdag 5 maart van 11.00-12.00 uur

 

Versoepeling van de beperkingen – de kerkdiensten zijn weer toegestaan

De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.

Het is vanaf zondag 23 januari weer toegestaan om met maximaal 50 mensen aanwezig te zijn in een eredienst.

Voorwaarde hierbij is echter wel dat:

  • men op anderhalve meter moet zitten,
  • er goed moet worden geventileerd,
  • bij  binnenkomst en verplaatsing in de kerk een mondkapje moet worden gedragen,
  • er ingetogen mag worden gezongen.
    Wij zullen in onze kerkdiensten gebruik maken van een aantal voorzangers.

Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te ontmoeten, maar willen u wel vragen om bij klachten thuis te blijven.

Een overzicht van onze kerkdiensten vindt u onder het kopje diensten op deze website.

 

 

Terugblik – Avond voor Alle Zielen

Sfeerfoto in Friesch Dagblad van herdenking op Allerzielen in onze kerk.
Het was vroeg donker vanwege de wintertijd. Er was een persconferentie op tv, het regende en buiten was het herfst. Maar in de Cecilia tsjerke was het intiem en warmhartig.
Niet alleen vanwege de temperatuur, maar vooral vanwege de troostende muziek, de prachtige witte rozen en de betekenisvolle woorden van herinnering waarmee we stil stonden bij degenen die afgelopen jaar in onze dorpsgemeenschap en ook eerder zijn overleden.
De kaarsjes werden aangestoken elk naast een witte roos en rond een prachtig bloemenhart.

Alle Zielen – Tijd om stil te staan en te gedenken

Dinsdagavond 2 november om 19.30 uur – Ceciliakerk Lekkum

Dinsdagavond 2 november is er in de Ceciliakerk van Lekkum de jaarlijkse avond voor Alle Zielen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Als mensen betrokken bij Lekkum, Snakkerburen, Miedum en Blitsaerd gedenken we op deze avond hen die zijn overleden maar met wie we ons nog altijd verbonden weten.

Een moment om stil te staan bij degenen die wij missen. Wij willen dit doen voor heel de dorpsgemeenschap. Zo zoeken wij samen troost, want gedeelde smart is halve smart.

Er is muziek, we lezen een aantal teksten en gedichten, we steken een kaars aan voor ieder die het afgelopen jaar overleden is. Ook is er gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken voor een dierbare die eerder overleed en diens naam te noemen .

U bent van harte welkom,

de kerkenraad van de Ceciliakerk Lekkum

Bevestiging en intrede dominee Gerben Hoogterp

Zondag 5 september werd Gerben Hoogterp in een feestelijke dienst bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Lekkum e.o.
In de dienst werd ‘het stokje aan hem overgegeven’ door zijn voorgangers ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol.

Na de bevestiging nam de nieuwe dominee de dienst over en hield zijn eerste preek over de woorden van Jezus die aan zijn leerlingen vraagt: Wie zeggen jullie dat ik ben? (Marcus 8, 29). Een vraag over identiteit die ons aan het denken zet, hoe wij persoonlijk als gelovige en als gemeenschap kerk kunnen zijn die samen onderweg is, het lijden in de wereld serieus neemt en staat voor een bezield bestaan.

Gerben Hoogterp na afloop van de anderhalvemeter-intrededienst: “Bijzonder om op deze stralende zondagmorgen bevestigd en zo begroet te worden. Het voelt als een warm welkom in een kleine open en vitale gemeenschap. Graag wil ik me inzetten dat de Sint Ceciliakerk een ‘huis voor de ziel’ mag zijn voor de hele mienskip én de vragen en nood in de samenleving serieus neemt”.

Na de dienst was er nog een noflik samenzijn in dorpshuis De Weeme.

 

Foto’s: Annemieke Nienhuis