Versoepeling van de beperkingen – de kerkdiensten zijn weer toegestaan

De versoepelingen van de coronamaatregelen die onze regering vorige week voor de samenleving mogelijk heeft gemaakt, bieden gelukkig ook de kerken mogelijkheden de beperkingen van het kerkelijk leven te verminderen.

Het is vanaf zondag 23 januari weer toegestaan om met maximaal 50 mensen aanwezig te zijn in een eredienst.

Voorwaarde hierbij is echter wel dat:

  • men op anderhalve meter moet zitten,
  • er goed moet worden geventileerd,
  • bij  binnenkomst en verplaatsing in de kerk een mondkapje moet worden gedragen,
  • er ingetogen mag worden gezongen.
    Wij zullen in onze kerkdiensten gebruik maken van een aantal voorzangers.

Wij hopen u binnenkort weer in onze kerk te ontmoeten, maar willen u wel vragen om bij klachten thuis te blijven.

Een overzicht van onze kerkdiensten vindt u onder het kopje diensten op deze website.

 

 

Terugblik – Avond voor Alle Zielen

Sfeerfoto in Friesch Dagblad van herdenking op Allerzielen in onze kerk.
Het was vroeg donker vanwege de wintertijd. Er was een persconferentie op tv, het regende en buiten was het herfst. Maar in de Cecilia tsjerke was het intiem en warmhartig.
Niet alleen vanwege de temperatuur, maar vooral vanwege de troostende muziek, de prachtige witte rozen en de betekenisvolle woorden van herinnering waarmee we stil stonden bij degenen die afgelopen jaar in onze dorpsgemeenschap en ook eerder zijn overleden.
De kaarsjes werden aangestoken elk naast een witte roos en rond een prachtig bloemenhart.

Alle Zielen – Tijd om stil te staan en te gedenken

Dinsdagavond 2 november om 19.30 uur – Ceciliakerk Lekkum

Dinsdagavond 2 november is er in de Ceciliakerk van Lekkum de jaarlijkse avond voor Alle Zielen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Als mensen betrokken bij Lekkum, Snakkerburen, Miedum en Blitsaerd gedenken we op deze avond hen die zijn overleden maar met wie we ons nog altijd verbonden weten.

Een moment om stil te staan bij degenen die wij missen. Wij willen dit doen voor heel de dorpsgemeenschap. Zo zoeken wij samen troost, want gedeelde smart is halve smart.

Er is muziek, we lezen een aantal teksten en gedichten, we steken een kaars aan voor ieder die het afgelopen jaar overleden is. Ook is er gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken voor een dierbare die eerder overleed en diens naam te noemen .

U bent van harte welkom,

de kerkenraad van de Ceciliakerk Lekkum

Bevestiging en intrede dominee Gerben Hoogterp

Zondag 5 september werd Gerben Hoogterp in een feestelijke dienst bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Lekkum e.o.
In de dienst werd ‘het stokje aan hem overgegeven’ door zijn voorgangers ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol.

Na de bevestiging nam de nieuwe dominee de dienst over en hield zijn eerste preek over de woorden van Jezus die aan zijn leerlingen vraagt: Wie zeggen jullie dat ik ben? (Marcus 8, 29). Een vraag over identiteit die ons aan het denken zet, hoe wij persoonlijk als gelovige en als gemeenschap kerk kunnen zijn die samen onderweg is, het lijden in de wereld serieus neemt en staat voor een bezield bestaan.

Gerben Hoogterp na afloop van de anderhalvemeter-intrededienst: “Bijzonder om op deze stralende zondagmorgen bevestigd en zo begroet te worden. Het voelt als een warm welkom in een kleine open en vitale gemeenschap. Graag wil ik me inzetten dat de Sint Ceciliakerk een ‘huis voor de ziel’ mag zijn voor de hele mienskip én de vragen en nood in de samenleving serieus neemt”.

Na de dienst was er nog een noflik samenzijn in dorpshuis De Weeme.

 

Foto’s: Annemieke Nienhuis

Intrede Gerben Hoogterp als nieuwe predikant

Op zondag 5 september heten wij als Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd onze nieuwe predikant Gerben Hoogterp welkom.

Ds. Hoogterp is de opvolger van het predikants-echtpaar ds. Hinke Post-Knol en ds. Adri Terlouw die ruim 17 jaar verbonden waren aan de gemeente Lekkum e.o.

Gerben Hoogterp (62) is geboren tussen de synagoge en de Grote Kerk in het centrum van Leeuwarden. Hij begon zijn loopbaan in de kerk in 1984 in Camminghaburen, bij de wijk-gemeente in opbouw die indertijd samenkwam in de dr. Algraschool. Nu zoveel jaren later wordt hij verbonden aan de kerkelijke gemeente aan de andere kant van de Bonkevaart.

Na predikantsplaatsen in Antwerpen en het land van Maas en Waal werd ds. Hoogterp ziekenhuis-predikant in de Sionsberg in Dokkum. In Leeuwarden werkte hij als docent Theologie aan de NHL Hogeschool en was hij voor PAL GroenLinks 12 jaar lid van de gemeenteraad.

Momenteel werkt ds. Hoogterp parttime als gemeentepredikant in Muiden en daarnaast als geestelijk verzorger in Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Zijn deeltijdbaan in Heerenveen zal hij nu combineren met de nieuwe taak in onze gemeente.
Gerben Hoogterp: ‘Ik kijk er naar uit. Terug naar Leeuwarden. Een kleine vitale open kerk, die bewust betrokken wil zijn op de dorpsgemeenschap en de samenleving. Met gasten ook van daarbuiten. Dat spreekt mij aan. De corona-tijd leert ons immers hoe wezenlijk geloven, zingeving en onderlinge ontmoeting zijn’.

In de intrededienst in onze St. Ceciliakerk op 5 september gaan ds. Post-Knol, ds. Terlouw en ds. Hoogterp voor. Vanwege de coronamaatregelen is deze toegankelijk voor leden van onze kerkelijke gemeente en onze dorpsgemeenschap én alleen bij vooraf aanmelden.

Na de dienst is er vanaf 12.00 uur een receptie in dorpshuis De Weeme.

Voor aanmelden en/of informatie mail naar: info@kerklekkum.nl

Afscheid ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol

Op zondag 27 juni jl. hebben we afscheid genomen van onze predikanten Adri Terlouw en Hinke Post-Knol.
Zij zijn ruim 17 jaar aan onze gemeente verbonden geweest en mogen nu genieten van hun emeritaat.
In de kerkdienst hebben we hen volgens traditie los gemaakt van onze gemeente en na afloop was er nog een afscheidsreceptie voor genodigden op é Tún in Snakkerburen.
Wij zijn erg dankbaar voor de mooie periode die we samen met hen hebben mogen hebben.

 

 

Column – Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Volgens de rampenpsychologie verloopt een crisis in drie fases: de honeymoonfase, de desillusiefase, en de re-integratiefase. Vorig jaar om deze tijd, kort na het uitbreken van de coronapandemie, zaten we met zijn allen duidelijk in de honeymoonfase. We applaudisseerden voor de zorgmedewerkers en overal ontstonden spontane acties om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo bezorgden we in Lekkum en Snakkerbuorren namens dorpsbelang, het dorpshuis en de kerk huis aan huis een bloemetje. Maar al gauw raakten we de beperkingen beu en kwam de desillusie. Zorgmedewerkers kregen te maken met boze en agressieve familieleden van coronapatiënten. Bij de verkiezingen in maart bleek het ongenoegen over de coronamaatrgelen in staat de kort daarvoor nog dood gewaande beweging van Baudet uit de as te laten herrijzen en te belonen met maar liefst acht kamerzetels. Maar ook wie geen Forum stemde wil inmiddels toch vooral maar één ding: terug naar hoe het was voor de pandemie.
De moeilijkste fase, die van de re-integratie, lijken we over te slaan. Het hoort bij een crisis dat het daarna nooit meer hetzelfde wordt als daarvoor. Je kan dat negeren door weer gewoon verder te gaan alsof er niets gebeurd is, maar vroeg of laat word je dan door de harde feiten ingehaald en moet je alsnog aan de bak. De coronacrisis confronteert ons met het feit dat we maar zeer ten dele de regie over ons leven hebben en dat we niet boven de natuur staan, maar slechts een klein schakeltje zijn in het grote geheel van de natuur. Dat zijn lastige dingen om in ons denken en handelen te integreren. Geen wonder dus dat we dat liever overslaan en vanuit de desillusie linia recta terug willen naar het oude normaal.

In het rijtje van de drie christelijke feestdagen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren is Hemelvaart het moment van de desillusie en Pinksteren het moment van de re – integratie. Pasen zou je de honeymoonfase kunnen noemen. Na de bittere teleurstelling over de gerechtelijke moord op Jezus, brak bij de leerlingen het besef door dat daarmee het perspectief van een gemeenschap waarin voor ieder een plek is en waarin we elkaar vasthouden, met alle moeite die daarbij hoort, niet weg was. Zo hervonden ze om te beginnen elkaar en ervoeren daarin tegelijk een haast lijfelijke aanwezigheid van hun Meester. Met alle vreugde van dien. In de christelijke Paasliederen zijn de halleluja’ s dan ook niet van de lucht. In het Nieuwe Testament loopt die vreugde uit op de vraag van de leerlingen: of het misschien toch nog niet allemaal goed gaat komen en de verhoopte verlossing van het Romeinse juk niet alsnog werkelijkheid wordt. ‘Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? ’ lezen we in Handelingen 1. Het antwoord is een botte afwijzing : Dat gaat jullie niks aan. Gaan jullie terug naar je plek en wacht af wat er op jullie af zal komen. Vervolgens verdwijnt Jezus voorgoed uit het zicht. Hij wordt opgenomen in de hemel, zegt het verhaal. De leerlingen blijven gedesillusioneerd achter. Het wordt nooit meer zoals het was. Zelfs hun hoop – de bevrijding van de Romeinen – zal niet uitkomen. De leegte wordt in al zijn kracht voelbaar.

Tien dagen later wordt het dan Pinksteren, feest van vuur en wind, van inspiratie en nieuwe kracht. De kracht van Jezus wordt nogmaals voelbaar, maar dan als inspiratie. Van een Verlosser die al onze problemen in één keer oplost is hij veranderd in een ongrijpbare, maar besmettelijke emotie die mensen inspireert om met al hun verloren illusies het leven en elkaar toch weer te omhelzen in de verwachting zo nieuwe wegen te vinden. Het verhaal van God en de mensen blijkt zo uiteindelijk een verhaal met een open einde. Of we die nieuwe wegen vinden zullen? – de tijd zal het leren. Gek genoeg blijken er steeds weer mensen die het daar desondanks op blijven houden en van daaruit het leven open en creatief tegemoet treden.

Ds. Adri Terlouw reageren op deze column?; terlouwadri@gmail.com

Ds. Gerben Hoogterp nieuwe predikant Lekkum

Op de gemeentevergadering van 2 mei jl. hebben we als gemeente unaniem besloten een beroep uit te brengen op ds. Gerben Hoogterp, thans als parttime predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Muiden. Daarnaast is hij, ook parttime, geestelijk verzorger in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Dat blijft hij als hij vanaf september de nieuwe predikant van Lekkum wordt. Gerben Hoogterp is 61 jaar, en is geboren in Leeuwarden. Hij was voor zijn functies in Heerenveen en Muiden o.a. stadspredikant in Antwerpen, predikant in streekgemeente ‘Het land van Maas en Waal’ en ziekenhuispredikant in ‘De Sionsberg’ in Dokkum. Van 2004 – 2016 was hij voor PAL Groen Links gemeenteraadslid in Leeuwarden.

We zijn als kerkenraad blij iemand gevonden te hebben om Hinke en Adri op te volgen en die zo’n brede werkervaring meebrengt. We hebben er alle vertrouwen in dat hij met vrucht zijn werk zal kunnen doen, niet alleen binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook binnen de dorpsgemeenschap. Zijn vrouw en hij gaan in Leeuwarden wonen. Op 5 september zal hij worden bevestigd als onze nieuwe predikant.