21 maart thema-avond: Rebible, herontdek de Bijbel

In de tweede helft van de vorige eeuw rukten veel Nederlanders zich los van een knellend godsdienstig verband. Geloof verdween en seculier werd de norm. Inmiddels begint het tij te keren. Op zoek naar zingeving ontwaakt ook weer interesse voor de christelijke erfenis, en binnen de kerken groeit het besef dat agnosten en atheïsten kerkmensen vragen stellen die je serieus moet nemen. Dat samen schept een vruchtbaar klimaat voor een open eerste of hernieuwde kennismaking met de Bijbel. Daarom organiseren we samen met de Cursus Theologische Vorming  Leeuwarden op 21 maart a.s. een avond met Rik Zweers. Hij is 28 jaar en geboren en getogen in Franeker. Op dit moment studeert hij Godsdienst en Pastoraat aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Eind vorig jaar werd hij gekozen als  eerste jonge theoloog des vaderlands.  Hij zal ons laten zien waarom de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. 

Aansluitend kun je op 28 maart en  4 april met onze predikanten Hinke Post – Knol en Adri Terlouw, beide docent aan de cursus Theologische Vorming , de kennismaking met de theologie voortzetten. Smaakt dat naar meer? In september begint een nieuw cursusjaar.

Plaats: Ceciliakerk, Lekkum.
Tijd : 20.00 – 21.45 uur.
Kosten: € 5,00 per avond
Het is fijn als u zich van te voren aanmeldt, al is dat niet verplicht. Dit kan via: terlouwadri@gmail.com
. U kunt dan ook gelijk bij opgave betalen door het verschuldigde bedrag over te maken op NL 45 INGB 0001 0063 61, t.n.v. Cursus Theologische Vorming Leeuwarden ovv de gekozen data.