Kerstviering Lekkum 2020

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Lekkum,

Nu zowel het interkerkelijk overlegorgaan kerken en overheid als ook het bestuur van de classis Friesland van de PKN ons met klem hebben geadviseerd alleen nog onlinevieringen te houden, hebben we als kerkenraad besloten zolang de huidige lockdown duurt geen diensten te houden in onze kerk. Dat betekent dat er volgende week geen kerstmiddag voor ouderen is. Ook met kerst zal er geen dienst zijn. Natuurlijk hadden wij het graag anders gezien, maar het is van belang dat ook wij als kerk onze bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal contacten tussen mensen.
Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om via de media toch een viering mee te maken.

Zo zendt Omrop Fryslân elke zondagmorgen om 10.00 uur een dienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker. Op kerstavond 24 december zendt lokale omroep Leeuwarden (LEO) via haar tv-kanaal om 21.00 uur een dienst uit vanuit de Grote Kerk in Leeuwarden en op 25 december is om 16.15 op NPO2 een kerstviering vanuit de kerk van Jorwerd te zien.

De kerstdagen zullen voor iedereen stiller verlopen dan anders. Natuurlijk is dat pijnlijk. Maar er zit ook een andere kant aan. We doen het allemaal uit zorg voor elkaar. En al even hoopvol is het dat mensen tal van andere manieren weten te bedenken om uiting te geven aan hun verbondenheid met elkaar. Zo zijn er toch tal van lichtpuntjes. Of we het nu voor elkaar proberen te zijn, of dat het zo maar op ons pad komt. Zoals in dit gedicht van M. Vasalis:

Nu word ik weer betoverd,
door ’t allerluchtigste, waar niets van overblijft.
Nu lijkt het weer of dat het enig levende is
en al ’t eenvoudige en harde, alleen décor,
een bodem waar het leven boven drijft.
Een gouden haar,
haperend op een donkerblauwe mouw,
een hiëroglief.
Sporen van vogelpootjes in de sneeuw,
een ondertoon van lachen in een stem.
Vreemd, dat het leven zo terug gaat komen,
achterstevoren,
in schaduwen, echo’s, lichte sporen.


Verder is het aan ieder van ons om elkaar te laten merken dat we juist in deze omstandigheden met elkaar verbonden zijn. We hebben er als kerkenraad alle vertrouwen in dat ieder daaraan het hare of zijne zal bijdragen.

Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, van harte goede dagen.

Ds. Hinke en ds. Adri

We hopen dat we op 24 januari voor het eerst weer een dienst kunnen houden.