Terugblik inzamelingsactie Oekraïne

Na het bekend worden van de catastrofe in Oekraïne is de kerkenraad begonnen met een inzamelingsactie. Via de sociale media hebben we er bekendheid aan gegeven. In eerste instantie waren we nog wat onzeker of er wel voldoende ingebracht zou worden, maar wat er allemaal binnengebracht is, overtrof onze stoutste verwachtingen. De uren, dat de kerk hiervoor open was, was het een komen en gaan van bezoekers met tassen vol kleding, schoenen, slaapzakken, dekens en persoonlijke verzorgingsartikelen.

We merkten dat mensen het mooi vonden om daadwerkelijk wat te kunnen doen in deze onzekere en schrijnende situatie. Niet alleen werd er veel ingebracht, er was ook gelegenheid om een praatje te maken over wat een ieder zoal bezig houdt. Dit is ook waar we als kerk voor willen staan, een plek van bezinning en hulp bieden daar waar nodig is.

Afgelopen vrijdag 4 maart hebben medewerkers van Welcome to the Village de spullen naar de Zwettestraat gebracht, waar hun kantoor gevestigd is. Vandaar gaat het naar Nijmegen en wordt het overgedragen aan Oekraïners die in Nederland wonen. Zij brengen de spullen naar de Oekraïne. Ook komende week gaan de spullen, die de laatste dagen nog ingezameld zijn, die kant op. We hopen en gaan ervan uit dat het een goeie bestemming krijgt.

Voorlopig stoppen we met de inzamelen, maar mocht blijken dat er nog behoefte is aan goederen of voedsel of dat er andere acties gevraagd worden, dan zullen we daar ongetwijfeld gehoor aan geven.

Zonder uw hulp en vrijgevigheid was deze actie nooit zo’n groot succes geworden. Daarvoor onze hartelijke dank.

Namens de kerkenraad,
Alie Buikema en Ytsje Noordenbos